5+1 tips to make learning Hungarian a habit

🇬🇧 Do you ever feel that you will never learn Hungarian? Or that your progress is painfully slow? Or that you are stuck? Or that although you would really like to speak Hungarian, you just feel it’s a pain in the neck? 

Try making learning Hungarian a daily habit. 

Why? Habits drive our behaviour in powerful ways. You never have to gather the motivation to brush your teeth before going to bed: it’s a habit which means it’s automatic. When you build language practice into your habits, you automate your learning without much effort.

In the first part of our article series about making language learning a habit we will give you 5+1 tips on building habits.

1.

Set realistic goals

This one is the most important advice in habit formation. If you set unrealistic goals that you cannot achieve, you will become demotivated. On the other hand, setting realistic goals that you can achieve every day will boost your motivation. So instead of saying “I will work on Hungarian every day for at least an hour”, say “I will spend at least 10 minutes with Hungarian every day”.

If you would like to get 50 simple, 10-15-minute task ideas you can easily build into your daily routine, join our 7-day skills development challenge:

2.

Start simple

Learning does not necessarily have to mean language lessons or an endless amount of worksheets. The point is simply to do something, ANYTHING with the language as often as possible. So instead of saying “I will fill in 1 page in my grammar workbook.”, say “I will do something with Hungarian every day”. You can, for example, listen to a Hungarian song with lyrics, you can send a video message in Hungarian to a Hungarian friend, you can watch a YouTube video in Hungarian about your hobby – anything.

3.

Commit to 30 days

Research says it takes 3 to 4 weeks to form a habit. So, following the first two tips, try to commit for 30 days and you’ll see that it will be easier and easier towards the end of that first month.

4.

Find a cue

Experts say that finding a cue (such as a specific time or place) can help you form habits more easily. For example you can try to connect “learning” (but as we’ve mentioned above, this does not strictly mean learning) with your morning coffee. Watch 5 minutes from a sitcom in Hungarian, read a couple of lines in Hungarian, jot down 1-2 new words etc. You can also connect learning with a place, e.g. when you are using public transport, you may check your favorite language teaching accounts on social media, or listen to podcasts in Hungarian. (We’ll give you more ideas in the next article.)

5.

Allow yourself to be imperfect

Forming a habit is definitely not easy. Do your best to stick to your (realistic!) goals for the first 30 days, but if you “fail” one day, don’t be too harsh on yourself, do not get discouraged. Plan something really easy for the following days (e.g. listen to a song and read its lyrics, learn two new words) to help you get back on track.

+1

Track your progress

You can also download a habit tracker app to help you form a habit, or if you like bullet journalling, you can draw a tracker for yourself. Just enter “5/10 mins of Hungarian” or “do something with Hungarian” and track your progress. What’s the longest streak you can achieve?


If you’d like to read some more about habit formation, here‘s a very interesting article.

We have started our Daily Dose of Hungarian project to help you make learning Hungarian a habit. We provide daily practice opportunities in small, digestible doses. Join us if you like the idea. 🙂


🇭🇺 Érezted már úgy, hogy soha nem fogsz megtanulni magyarul? Vagy hogy fájdalmasan lassan haladsz? Vagy hogy megrekedtél? Vagy hogy bár nagyon szeretnél magyarul beszélni, úgy érzed, kínszenvedés a tanulás?

Próbáld meg a magyar nyelvtanulást mindennapos szokássá tenni.

Miért? A szokások erősen befolyásolják a viselkedésünket. Soha nem kell motivációt gyűjtenünk ahhoz, hogy lefekvés előtt fogat mossunk: ez egy szokás, ami azt jelenti, hogy automatikusan történik. Ha a nyelvgyakorlást beépíted a szokásaidba, akkor a tanulást automatizálod, különösebb erőfeszítés nélkül.

A nyelvtanulás szokássá tételéről szóló cikksorozatunk első részében 5+1 tippet adunk a szokások kialakításához.

1.

Legyenek realisztikus céljaid!

Ez a legfontosabb tanács a szokások kialakításában. Ha olyan irreális célokat tűzöl ki, amelyeket nem tudsz elérni, akkor demotivált leszel. Ha viszont olyan reális célokat tűzöl ki, amelyeket mindennap el tudsz érni, az fokozza a motivációdat. Tehát ahelyett, hogy azt mondanád, hogy “mindennap legalább egy órát fogok magyarul dolgozni”, mondd azt, hogy “mindennap legalább 10 percet fogok a magyarral foglalkozni”.

Ha szeretnél kapni 50 darab 10-15 perces feladatötletet, amit könnyen beépíthetsz a mindennapjaidba, csatlakozz a 7 napos kihívásunkhoz:

2.

Kezdd egyszerűen!

A tanulásnak nem feltétlenül kell nyelvórákat vagy végtelen mennyiségű feladatlapot jelentenie. A lényeg egyszerűen az, hogy a lehető leggyakrabban csináljunk valamit, BÁRMIT a nyelvvel. Tehát ahelyett, hogy azt mondanád, hogy “kitöltök 1 oldalt a nyelvtani munkafüzetemben.”, mondd azt, hogy “mindennap csinálok valamit a magyar nyelvvel”. Például meghallgathatsz egy magyar dalt dalszöveggel, küldhetsz egy videóüzenetet magyarul egy magyar barátodnak, nézhetsz egy magyar videót YouTube-on egy hobbiddal kapcsolatban.

3.

Köteleződj el 30 napra!

A kutatások szerint 3-4 hétbe telik, mire kialakul egy szokás. Tehát az első két tippet követve próbálj meg 30 napig elköteleződni, és meglátod, hogy az első hónap vége felé egyre könnyebb lesz.

4.

Találj egy támpontot!

A szakértők szerint egy támpont (például egy adott időpont vagy hely) megtalálása segíthet abban, hogy könnyebben kialakuljanak a szokások. Például megpróbálhatod a “tanulást” (de mint fentebb említettük, ez nem szigorúan tanulást jelent) a reggeli kávéhoz kötni. Nézz meg 5 percet egy sorozatból magyarul, olvass fel pár sort magyarul, jegyezz le 1-2 új szót stb. A tanulást egy helyhez is kötheted, például amikor tömegközlekedsz, megnézheted a kedvenc nyelvoktatós oldalaidat a közösségi médián, vagy magyar nyelvű podcastokat hallgathatsz. (A következő cikkünkben további ötleteket adunk.)

5.

Legyél magaddal elnéző!

Egy szokás kialakítása egyáltalán nem könnyű. Az első 30 napban igyekezz ragaszkodni a (reális!) céljaidhoz, de ha egy nap “kudarcot vallasz”, ne légy túl szigorú magaddal, ne csüggedj! A következő napokra tervezz valami igazán könnyű dolgot (pl. hallgass meg egy dalt és olvasd el a szövegét, tanulj meg két új szót), ami segít visszalendíteni.

+1

Kövesd a haladást!

Letölthetsz egy szokáskövető alkalmazást is, amely segít a szokások kialakításában, vagy ha szereted a bullet journalt, akkor rajzolhatsz magadnak egy szokáskövetőt. Csak írd be, hogy “5/10 perc magyar” vagy “csinálj valamit magyarul”, és kövesd a haladásodat. Mi a leghosszabb sorozat, amit el tudsz érni?

Ha szeretnél még többet olvasni a szokások kialakulásáról, itt egy nagyon érdekes cikk.

Azért indítottuk a Daily Dose of Hungarian projektünket, hogy segítsünk a magyartanulást szokássá tenni. Kis, könnyen emészthető adagokban biztosítunk napi gyakorlási lehetőséget. Csatlakozz hozzánk, ha tetszik az ötlet 🙂 .

Published by hungarize

Hungarize is a website for learners of Hungarian. Our mission is to provide you with daily practice opportunities and help you learn Hungarian in a fun way through modern, interactive material that is also practical and authentic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s