Daily Word Text – Lomb Kató tanácsa / Kató Lomb’s advice

🇭🇺 A legújabb Daily Word szövegünk egy tanács Lomb Katótól. Lomb Kató egy híres magyar nyelvzseni (habár ő magát nem tartotta annak): 16 nyelven fordított és tolmácsolt, és további 11 nyelven értett írott szövegeket.
Olvassátok el a szöveget, és gyakoroljátok a kulcsszavakat Quizleten.

🇬🇧 Our latest Daily Word text was an advice from Kató Lomb. Kató Lomb was a famous Hungarian language genious (although she didn’t consider herself one): she translated and interpreted in 16 languages, and understood written texts in 11 further languages. Read the text and practice the key words on Quizlet.

Szólista / Word list

foglalkozik valamivel = to
work on sth
mindennap = every day
nyelv = language
ha = if
jut idő valamire = to have
time for sth

legalább = at least
perc = minute
monológ = monologue
reggel = morning
óra = hour
különösen = especially
értékes = valuable

szempont = aspect
ki = who
korán = to get up
kel = to wake up
szókincs = vocabulary
ki korán kel, aranyat lel = the early bird gets the worm

🇭🇺 Hallgasd meg a kiejtést és gyakorold a szavakat Quizleten.

🇬🇧 Listen to the pronunciation and practice the words on Quizlet:

🇭🇺 Hallgasd meg a teljes szöveget és a témához kapcsolódó podcastunk egy részét YouTube-on.

🇬🇧 Listen to the full text and our podcast related to the topic on YouTube:

🇭🇺 A teljes podcastot szöveggel és szólistával a Patreon oldalunkon találjátok.

🇬🇧 You can find the full podcast with script and word list on our Patreon site.

Would you like to try Kató Lomb’s advice? Check out our Daily Dose of Hungarian project.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s