Common language learning mistakes #1 – Neglecting certain skills ❖ Bizonyos készségek hanyagolása

🇬🇧 Do any of these sentences sound familiar?

 • Oh, first I’ll learn a bunch of words and all the grammar, then I’ll start speaking.
 • Oh, I don’t want to read books in Hungarian, so why should I read so much?
 • I can’t understand what Hungarian people say anyway, so why should I torture myself with listening in between Hungarian lessons?
 • Google Translate translates everything, why waste my time writing?

If any of these sentences sound even a little bit familiar, read on in this blog post! I’ll give you two reasons why it’s important not to neglect any single skill.

Argument 1: Every skill is important for something

Listening and reading are the two receptive skills. These skills should not be neglected because they show us a pattern. We see and hear language in use. We can learn words, phrases and sentence structures from context. When reading, we have more time to analyse them, while listening gives us a sample of pronunciation and intonation. (It is best to find learning materials where audio and text are available at the same time. 🙂 ) It is also essential to develop our listening comprehension because it is an important part of communication: it is not enough to be able to speak, we also need to understand our conversation partner.

Writing and speaking are two productive skills. These skills should not be neglected because they require us to use language actively, to create texts ourselves. Understanding what we read and hear is useless if we cannot respond to it. Writing gives us more time to think about words and sentence structures, so writing is an excellent way of practising language. If we also get feedback on our writing, we can learn a lot from our mistakes. And speaking is one of our most basic goals with language, isn’t it? 🙂 But here we have less time to think about what to say and how to say it, so practising this skill should not be neglected.

Argument 2: Skills are closely linked

The other reason why none of the skills should be neglected is that they are closely linked, one enhances the other. For example:

 • If you learn a lot of words, phrases and sentence structures while reading, listening will become easier.
 • The more you read and listen, the more models of the language you get, which you can apply in writing and speaking.
 • Words and sentence structures that we have practised in writing are recalled more easily, quickly and correctly in speaking.

So it can easily be the case that the very skill that you are neglecting for some reason is the path to your goal. Find the best ways to develop all four skills and don’t overlook any of them!

If you want to learn more about the importance of skill development and get 50 to-the-point tasks ideas, join our challenge starting on 3 October:


🇭🇺 Ismerős ezek közül bármelyik mondat?

 • Jaj, először megtanulok egy csomó szót és az összes nyelvtant, aztán majd elkezdek beszélni. 
 • Ó, én nem akarok könyveket olvasni magyarul, akkor minek olvassak ennyit? 
 • Jaj, úgysem értem, amit a magyarok mondanak, akkor miért kínozzam magam hanganyagokkal a magyarórán kívül is?
 • A Google Fordító mindent lefordít, miért pazaroljam az időmet írásra?

Ha egy picit is ismerős bármelyik mondat, olvasd tovább ezt a blogposztot! Mondok neked két érvet, amiért nagyon fontos, hogy ne hanyagoljunk egy készséget sem. 

1.érv: Minden készség fontos valamiért

A hallgatás és az olvasás a két receptív készség. Ezeket a készségeket azért nem szabad hanyagolni, mert mintát mutatnak nekünk. Látjuk, halljuk a nyelvet használatban. Kontextusból tanulhatunk szavakat, kifejezéseket, mondatszerkezeteket. Olvasás közben több időnk van ezeket analizálni, hallgatás közben viszont a kiejtésről, intonációról is kapunk mintát. (A legjobb, ha olyan tananyagokat találtok, ahol hanganyag és szöveg egyszerre elérhető. 🙂 ) A hallott szövegértésünket azért is elengedhetetlen fejleszteni, mert fontos része a kommunikációnak: nem elég, hogy mi tudunk beszélni, meg is kell értenünk a beszédpartnerünket. 

Az írás és a beszéd a két produktív készség. Ezeket a készségeket azért nem szabad hanyagolni, mert itt aktívan kell használnunk a nyelvet, nekünk magunknak kell szöveget alkotnunk. Hiába értjük meg, amit olvasunk és hallunk, ha arra nem tudunk reagálni. Írás közben több időnk van átgondolni a szavakat, mondatszerkezeteket, így az írás egy kiváló lehetőség a nyelvgyakorlásra. Ha visszajelzést is kapunk az írott szövegeinkről, a hibáinkból rengeteget tanulhatunk. A beszéd pedig az egyik legalapvetőbb célunk a nyelvvel, nem? 🙂 Itt azonban kevesebb időnk van átgondolni, mit, hogyan kell mondani, így ennek a készségnek a gyakorlását semmiképp nem szabad elhanyagolni. 

2.érv: A készségek szorosan kapcsolódnak egymáshoz

Azért sem szabad hanyagolni egyik készséget sem, mert ezek a készségek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az egyik fejleszti a másikat. Például:

 • Ha olvasás közben sok szót, kifejezést, mondatszerkezetet megismerünk, a hallgatás is könnyebben fog menni. 
 • Minél többet olvasunk és hallgatunk, annál több mintát kapunk a nyelvről, amiket írás és beszéd közben tudunk alkalmazni. 
 • Azokat a szavakat és mondatszerkezeteket, amiket írás közben begyakoroltunk, könnyebben, gyorsabban és helyesebben előhívjuk beszéd közben.

Tehát könnyen megeshet, hogy épp azon a készségen keresztül vezet az út a célodhoz, amit valamilyen okból hanyagolsz. Találd meg, hogyan tudod a legjobban fejleszteni mind a négy készségedet, és ne feledkezz meg egyikről sem! 

Ha szeretnél többet megtudni a készségfejlesztés fontosságáról, és szeretnél 50 konkrét feladatötletet kapni, csatlakozz az október 3-án kezdődő kihívásunkhoz:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s