Setting SMART goals for learning Hungarian

🇬🇧 Is one of your goals for the year to learn more Hungarian? Or maybe to speak Hungarian better by the end of the year? If so, I have bad news for you: unfortunately, these are not good goals. Sure, they sound very good, and it would be great if you could learn Hungarian more or speak Hungarian better by the end of the year, but such very general statements don’t actually help you achieve your goals.

This article is a transcript of a video I made for the members of our Daily Dose of Hungarian project. The video is available here for the members in Hungarian with Hungarian and English subtitles.

If you want your motivation to last more than 1-2 weeks, you need to be more specific when setting your goals. Have you ever heard of the acronym SMART? SMART goals were originally invented for entrepreneurs, but you can use the idea perfectly in many other areas too. The acronym SMART covers 5 criteria that a goal must meet. Let’s see what these five criteria are!

S for Specific

It’s no good if your goals are too general or too vague. So instead of saying, “I will learn more Hungarian.”, say, for example, “I will learn Hungarian at least 5 times a week for at least 15 minutes.” Instead of saying, “By the end of the year, I will speak Hungarian better,” you could say, “I want to be able to talk to my Hungarian relatives about everyday things.”

M for Measurable

It can be very motivating when you can see that you are making progress towards the goal you have set, and it helps you to keep moving forward on the path. Set goals that you can easily measure, that you can track. For example, the aforementioned “I will learn at least 15 minutes of Hungarian at least 5 times a week” is a perfectly measurable goal. Here’s another example: instead of “I will improve my vocabulary.”, you could say “I will learn 5 new words a day.” Journaling or various habit tracking apps can also help with this; I use an app called Streaks to track my habits, for example.

A is for Attainable, or Achievable

If you set goals that are unrealistic, that are impossible to achieve, it can quickly discourage you from learning. If, for example, you have a very busy day, a very busy job, it’s totally unrealistic to put in an hour of Hungarian every day. But if you want to make a habit out of learning Hungarian, you can say “I’ll spend at least 15 minutes on Hungarian every day.” So on a busy day you can just get through your daily Hungarian on public transport on the way to work, but on a more relaxed day you can sit down for a longer period of time.

R for Relevant

Set goals that are really important to you and do tasks that are relevant. For example, if your greatest desire is to be able to talk better with your Hungarian relatives, don’t set a language exam as a goal, because a language exam requires learning completely different things and doing completely different tasks than an ordinary conversation with friends and acquaintances. Or, if your goal is to expand your vocabulary, learn words that are really important to you, not every new word you come across.

T for Time Bound

Set a deadline. For example, for the goals you’ve set so far, add “for one month” or “in 6 months”. “I will learn at least 15 minutes of Hungarian every day for one month.”, “I will learn 500 new words in 6 months.” These deadlines should also be realistic, and what I think is also very important is that when the deadline expires, you should reflect on whether you have achieved the goal you set. If not, why not? Was the goal unrealistic? Did you expect too much of yourself? How could you change it to make it happen? And if you did, reward yourself and set your next goal. 🙂

I have created a collection of SMART goals that our Daily Dose of Hungarian project can help you with. Have a look through the list, pick the ones that appeal to you, adapt them to suit you, and go for it, reach your goals! 🙂


🇭🇺 Az egyik célod az évre az, hogy többet tanulj magyarul? Vagy esetleg hogy év végére jobban beszélj magyarul? Ha igen, van egy rossz hírem számodra: ezek sajnos nem jó célok. Persze, nagyon jól hangzanak, és nagyon jó lenne, ha többet tanulnál magyarul vagy év végére jobban beszélnél magyarul, de az ilyen nagyon általános megfogalmazások nem segítenek ténylegesen elérni a céljaidat. Ha azt szeretnéd, hogy ne csak 1-2 hétig tartson a lelkesedésed, pontosabban kell meghatároznod a céljaidat.

Ez a cikk egy videó átirata, amelyet a Daily Dose of Hungarian projektünk tagjai számára készítettem. A videót magyarul, magyar és angol felirattal itt érhető el a tagok számára.

Hallottál már a SMART betűszóról? A SMART célokat eredetileg vállalkozóknak találták ki, de tökéletesen lehet használni az ötletet sok más területen is, így a nyelvtanulással kapcsolatban is. A SMART betűszó 5 kritériumot takar, aminek egy célnak meg kell felelnie. Nézzük, mi ez az öt kritérium!

S, mint Specific, azaz konkrét

Nem jó, ha a céljaid túl általánosak vagy túl homályosak. Tehát ahelyett, hogy azt mondanád, “Többet tanulok magyarul.”, mondd azt például, hogy “Hetente legalább 5-ször legalább 15 percet tanulok magyarul.” Ahelyett, hogy azt mondanád, “Év végére jobban beszélek magyarul.”, mondhatod azt, hogy “Képes leszek beszélgetni a magyar rokonokkal mindennapi dolgokról.”

M, mint Measurable, azaz mérhető

Nagyon motiváló tud lenni, ha látod, hogy haladsz a kitűzött célod felé, és ez segít tovább haladni az úton. Tűzz ki olyan célokat, amiket könnyen tudsz mérni, amiket nyomon tudsz követni. Az előbb említett “Hetente legalább 5-ször legalább 15 percet tanulok magyarul.” például egy tökéletesen mérhető cél. Mondok egy másik példát: ahelyett, hogy “Fejlesztem a szókincsemet.”, mondhatod azt, hogy “Megtanulok naponta 5 új szót.” A naplózás vagy a különböző szokáskövető appok is segíthetnek ebben; én például a Streaks nevű alkalmazást használom a szokásaim követésére.

A, mint Attainable, vagy Achievable, azaz elérhető

Ha olyan célokat tűzöl ki, amik nem reálisak, amiket lehetetlen elérni, az nagyon gyorsan elveszi a kedved a tanulástól. Ha például nagyon sűrű napjaid vannak, nagyon sok munkád van, teljesen irreális mindennap egy óra magyartanulást beiktatni. De ha szeretnél a magyartanulásból szokást csinálni, akkor mondhatod azt, hogy “Mindennap legalább 15 percet foglalkozom a magyarral.” Így egy nehéz napon elég, ha munkába menet a tömegközlekedésen “letudod” a napi magyartanulást, egy lazább napon viszont kényelmesen leülhetsz hosszabban foglalkozni a magyarral. 

R, mint Relevant, azaz releváns

Olyan célokat tűzz ki, amik tényleg fontosak neked, és olyan feladatokat csinálj, amik relevánsak. Például ha neked az a legnagyobb vágyad, hogy a magyar rokonokkal jobban tudj beszélgetni, akkor ne egy nyelvvizsgát tűzz ki célul, mert egy nyelvvizsgához teljesen más dolgokat kell tanulni, teljesen más feladatokat kell csinálni, mint egy hétköznapi beszélgetéshez a barátokkal, ismerősökkel. Vagy ha az a célod, hogy bővítsd a szókincsedet, akkor olyan szavakat tanulj, amik tényleg fontosak neked, ne minden egyes új szót, amivel találkozol.

T, mint Time Bound, azaz időhöz kötött

Állíts fel egy határidőt. Például az eddig elhangzott célokhoz tedd hozzá, hogy “Egy hónapig.”, vagy “6 hónapon belül”. “Egy hónapig mindennap legalább 15 percet tanulok magyarul.”, “6 hónapon belül megtanulok 500 új szót.” Ezek a határidők is legyenek reálisak, és ami szerintem még nagyon fontos, hogy amikor lejár a határidő, gondold át, hogy sikerült-e megvalósítani a kitűzött célt. Ha nem sikerült, miért nem sikerült? Irreális volt a cél? Túl sokat vártál magadtól? Hogyan lehetne változtatni rajta, hogy sikerüljön? Ha pedig sikerült, jutalmazd meg magad, és tűzd ki a következő célodat. 🙂

Készítettem nektek egy gyűjteményt olyan SMART célokkal, amikben a Daily Dose of Hungarian projektünk segíthet nektek. Nézzétek át a listát, válasszátok ki, ami szimpatikus, alakítsátok át úgy, hogy nektek megfelelő legyen, és hajrá, érjétek el a kitűzött célokat! 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s